Deniz Hukuku

Deniz Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Deniz Hukuku

Deniz hukuku uluslararası hukukun bir alt dalı olup kendi içinde de Deniz Kamu Hukuku ve Deniz Özel Hukuku olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. Günümüzde oldukça önem arz eden Deniz Ticaret Hukuku ise Deniz Özel Hukukunun ayrı bir alt dalıdır.

Deniz Kamu Hukuku; karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi kavramların tanımlandığı, kavramların sınırlarının çizildiği, bu alandaki kuralların belirlendiği ve devletlere bu alanlar içerisinde belirli hakların tanındığı bir hukuk disiplinidir.

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme altına alınan Deniz Ticaret Hukuku’nun ise genel olarak deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenlediği ifade edilebilir. Kanun kapsamında ise gemi, donatan kavramalar ile denizde gemiyle yapılan her türlü seyrüsefer ve gemilere ilişkin diğer her türlü hukuki işler hüküm altına alınmaktadır. Dünya ticaret hacminin git gide büyüdüğü ve bunun da büyük bir kısmının deniz ticareti ile gerçekleştiği göz önüne alındığında bu alt disiplinin önemi açıktır.
Türk Ticaret Kanunu’nda gemi ve donatan kavramları tanımlanmıştır. Kimlerin donatan sayılacağı ile donatanın sorumlulukları gibi konular Türk Ticaret Kanunu’nda ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiştir.

Deniz Ticaret Hukuku ne kadar iç hukuk kaynaklarında düzenlenmiş olsa da ticaret alanının deniz olması ve denizin uluslararası bir statüsünün olması itibariyle uluslararası anlaşmalar yoluyla düzenlenme ihtiyacı doğmuştur. Bu açıdan Deniz Ticaret Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar sadece iç hukuk kaynaklı değil uluslararası anlaşmalar da dikkate alınarak çözümlenmelidir.

Navlun sözleşmeleri, Carter sözleşmeleri, gemi kira sözleşmeleri, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri, seyrüsefer sözleşmeleri, deniz kazaları (müşterek avarya, çatma, kurtarma), gemilerde ipotek tesisi ve cebri icra,  tescil ve terkin işlemleri, tazminatlar, ceza davaları ile ve deniz ticaretinden doğan her türlü alacak davaları gibi birçok konuda tarafımızca danışmanlık hizmeti ve hukuki yardım sunulmaktadır.

Deniz Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.