Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Tamamlanmış yapıların belli kısımları üzerinde oluşan hakka kat mülkiyeti hakkı, bu hakların oluşturduğu kurallar bütüne de Kat Mülkiyeti Hukuku denmektedir. Yapı itibari ile teknik bir konu olmasından dolayı kanun koyucu tarafından 636 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu özel olarak düzenlenmiştir. 

Son dönemlerde ise özellikle büyükşehirlerde artış gösteren kentleşme ve konut politikaları sebebiyle yüksek katlı binalar ve ortak yaşam alanları oluşmuş ancak bu ortak yaşam alanlarında mülkiyet hakları uyuşmazlıklarını da beraberinde getirmiştir.

Aynı binada birlikte yaşayan insanlar bakımından özellikle sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile yerine getirmeleri gereken sorumluluklar düzenlenmiştir. Zira ortak yaşamın kaçınılmaz sonucu olarak ortak sorumlulukların mevcudiyetini ve bunların meydana getirebileceği olası ihtilafları unutmamak gerekir. 

Tarafımızca;

  • Site ve apartmanların işletme projelerinin hazırlanması, 
  • Site yönetimlerine danışmanlık, 
  • Yönetim planlarının oluşturulması,
  • Yönetim sorumlulukların belirlenmesi,
  • Malikler kurulunun kanuna uygun bir şekilde toplanması, karar alması
  • Malikler arası çıkan uyuşmazlıkların takibi,
  • Kanundan doğan borçların ödenmemesi, ortak giderlerin ödenmemesi halinde icra takipleri,
  • Ortak yaşam alanlara müdahalelerin önlenmesi/engellenmesi,
  • Kat mülkiyeti hukuku alanında kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, 
  • Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi için tüm işlemlerin yapılması, 

başta olmak üzere Kat Mülkiyeti Hukukunu ilgilendiren tüm konularda söz konusu ihtilafları gidermek amacıyla sizlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile hukuki destek verilmektedir.

Kat Mülkiyeti Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.