Kira Hukuku

Kira Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Kira Hukuku

Türk Borçlar Kanunun dördüncü bölümünde düzenlenen kira hukuku geniş bir düzenlemeye sahiptir. Kira sözleşmesi: Kiraya veren tarafın bir şeyin kullanılmasının veya kullanmaya ek olarak yararlanılmasının kiracı tarafa bırakıldığı, kiracının da bunun karşılığında taraflar arası kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

Kanunda sadece konut kirasını tanımlanmamış olup diğer kira türlerini ve kira ilişkilerini kapsayacak geniş bir tanım yapılmıştır. Kanundaki tanımdan da anlaşılacağı kiraya veren kişi kiraya verdiği şeyin maliki olmak zorunda değildir, ancak kiraya verdiği şeyi elinde bulundurması gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki sadece gerçek kişiler değil, ayrıca tüzel kişiler de bu sözleşmenin herhangi bir tarafı olabilir.

Türk Borçlar Hukuku kapsamında sözleşme serbestisi geçerlidir. Bu sözleşmeyi yapan taraflar arasında kanunda aksi bir düzenleme bulunmadığı sürece diledikleri gibi yapabilme özgürlüğü sunmaktadır. Diğer kanunlara nazaran Borçlar hukuku kapsamındaki yasalar genellikle yedek hukuk kurallarıdır, yani kısacası tavsiye niteliğinde hükümlerdir.

Kiraya verenin borcu sadece bir şeyin kullanımı kiracıya vermekle bitmemekte, vergi ve benzer yükümlülüklerine katlanma, yan giderlere katlanma, kiralanan şeylerdeki ayıplardan sorumluluk ve benzer yükümlülükleri içermektedir. Kiracı ise zamanında kira bedeli ödeme, kiraladığı şeye özenle kullanma, olağan giderleri karşılama, ayıpları bildirme yükümlülüğü başta olmak üzere gerek taraflarca sözleşme ile hüküm altına alınan gerekse yasal düzenlemelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Kira hukuku kapsamında yargıyı en çok meşgul eden konulardan birisi de tahliye davalarıdır. Tahliye davası, kiraya verenin kiracıyı evden çıkarmak için belli sebeplere dayanarak açtığı dava türüdür. Kiracının kiralanandan çıkarılması ile sözleşmenin feshedilmesi istenen bu davalar, kiracı ve/veya kiraya verenden kaynaklı birçok farklı sebebe dayanmaktadır.

NAVA PARTNERS olarak;

  • Ticari ve şahsi kira sözleşmelerinizin düzenlenmesi,
  • Hazır sözleşmelerin incelenmesi ve çıkabilecek sorunlarla ilgili ön bilgilendirme,
  • Kira sözleşmelerinden kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözümü, 
  • Tarafların borçları ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine yürütülecek işlemler,
  • Kira alacağı, Tahliye, Tespit davaları,
  • Aidat ve ortak gider katılım alacaklarının tahsili, 
  • Emlakçı ve aracı kuruluşlarla yapılacak işler için sözleşmelerin hazırlanması,

Başta olmak üzere kira hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıklar sadece teoride uzmanlaşan değil ayrıca uygulamanın içinden gelen tecrübeli avukat kadromuz ile sizlere hukuki hizmetler sağlamaktayız.

Kira Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.