Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. KVK Kanunu ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kanunda yazılı şartları sağlayanların, VERBİS sistemine kayıt yapması zorunludur.

VERBİS Nedir? VERBİS açılımıyla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.

Veri Siciline Kayıt Yükümlülük Şartları
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan veri sorumluları ya da yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan (örn: eczaneler, özel klinikler, önkv işleyen güzellik merkezleri vs.) veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yapması zorunludur. veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 TL'den 1.800.000 TL'ye kadar idari para cezası verilir.

KVKK Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

  • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanması ve kurumsal politikaların yürütülmesi (erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha vs.),
  • Gizlilik taahhütnameleri ile sözleşmelerin hazırlanması (veri sorumlusu - veri sorumlusu, veri sorumlusu - veri işleyen arasında),
  • Risk analizleri ile kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimlerin yapılması, 
  • İş sözleşmesi ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması (kanuna uygun hükümler ilave edilmesi),
  • Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi (bilgi güvenliği ve kanun),
  • Veri sorumluları sicil bilgi sistemine (VERBİS) bildirimde bulunma, 
  • Kurumsal iletişimlerin düzenlenmesi (kriz yönetimi, kurul ve ilgili kişiyi bilgilendirme süreçleri, itibar yönetimi)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.