Konkordato

Konkordato ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Konkordato

Konkordato; dürüst bir borçlunun, alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşma olup, bu müessese ile alacaklılar, borçluya karşı alacaklarının bir kısmından feragat etmekte ve/veya borçluya borcunu ödeme konusunda belli bir süre vermekte iken borçlu ise bu süre içerisinde borcunun kabul edilen kısmını ödemekle borçlarının tamamından kurtulmaktadır.

Konkordato; Adî Konkordato, İflâstan Sonra Konkordato ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato olmak üzere 3 ana başlık altında incelenmektedir.

Adi konkordato süreci borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep etmesiyle başlar.

İflâstan sonra konkordatoda ise iflâsına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato talep ederse veya bu borçlunun alacaklılarından biri konkordato işlemlerinin başlatılmasını isterse, iflâs idaresinin görüşüyle beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirmesiyle başlar.

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ise alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etme veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretme yetkisi verilir.

İcra iflas kanununda yapılan değişiklikle daha önce kanunda düzenlenmesine karşın uygulanabilirliği düşük olan konkordato müessesesi artık işlevsel hale gelmiş bulunmaktadır. İflas ertelemenin neredeyse yerini alan bu sistem ile konkordato ilan etmek zorunda kalan şirketlerin iflas ertelemeye giren şirketlere nazaran daha çabuk sonuç elde ettikleri görülmektedir. Oldukça önemli olan bu müesseseye ilişkin süreçlerin profesyonel yardım alınmaksızın takip edilmesi durumunda istenmeyen durumların ortaya çıktığı görülmektedir.

Uzmanlık gerektiren bu alanda tarafımızca her aşama itinayla takip edilmekte, konkordatoya başvuracaklar açısından; konkordato talebi için gerekli belgelerin temini ve mahkeme başvurularının yapılması, geçici ve kesin mühletin uzatılması taleplerinde bulunulması, konkordatonun tasdiki, konkordato komiserinin görevine ilişkin işlemlere karşı şikayet yoluna başvurulması ile iflas içi konkordato başvurusunda bulunulması ve alacaklılar açısından ise süreçlerin takibi ile alacak kalemlerinin tahsil edilmesi başta olmak üzere sürece ilişkin her türlü iş ve işlem konusunda hukuki danışmanlık verilmektedir.

Konkordato ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.