Kooperatif Hukuku

Kooperatif Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Kooperatif Hukuku

Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinin birinci fıkrasında ticaret şirketleri arasında kooperatife yer verilmesine karşın kanunda kooperatiflerle ilgili bir tanım bulunmamaktadır. Kooperatif ile ilgili tüm düzenlemeler ise 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Mesleki ihtiyaçların karşılanması, geçimin sağlanması gibi her türlü gereksinimin elde edilmesi amacıyla kurulan karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmaya dayanan değişir ortaklı ve değişir sermayeli bir kurum olan kooperatiflerin kuruluşu Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olup tüzel kişilik ise ticaret siciline tescil ile kazanılmaktadır.

NAVA PARTNERS olarak; kooperatif üyeliğinin tespitine ilişkin davalar, kooperatif genel kurul kararlarının iptali davaları, kooperatif üyeliğinden çıkarma kararları ile bu kararlara karşı itirazlar, kooperatiflerin kendi içerisinde yaptığı hukuki iş ve işlemler ile başka kişi ve/veya kurumlarla yaptığı hukuki iş ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere her konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kooperatif Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.