Miras Hukuku

Miras Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Miras Hukuku

Miras gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde arkasında bıraktığı malvarlığı iken miras hukuku da bu malvarlığına dâhil olan tüm hak ve borçların diğer bir ifadeyle terekenin durumuyla ilgilidir. Yani bu disiplinde her anlamıyla terekenin akıbeti düzenlenmektedir.

Terekenin intikali vasiyetname ve miras sözleşmesi şeklinde ölüme bağlı tasarruflarla gerçekleşebileceği gibi ki bunlar sıkı şartlara tabidir, böyle bir tasarrufta bulunulmaması durumunda da kanundaki belirlemelere göre gerçekleşecek, bu durumda tereke kişinin ilgili yakınlarına geçecektir. Bu doğrultuda kanunda belirlenen mirasçılar yasal mirasçılar, diğer mirasçılar iradi mirasçılar olarak ifade edilmektedir. Yasal mirasçılara mirasın intikali için ise yasal düzenlemelerde zümre sistemi benimsenmiş ve mirasçılar kategorilere ayrılmıştır. Belirtmek gerekir ki yasal ve iradi mirasçıların bulunmaması halinde veya mirasın reddi nedenleriyle intikal mümkün olmadığı durumlarda miras devlet hazinesine aktarılmaktadır.

Özellikle toplumumuzdaki kalabalık aile yapısı, mirasçılar arasındaki sorunlar, miras bırakanın iradesi, saklı pay kurumu ve yasal düzenlemeler birlikte düşünüldüğünde ortaya oldukça karmaşık yapılar çıkabilmektedir. Ayrıca bu duruma ölüme bağlı tasarrufların tabi olduğu sıkı şartlar, miras üzerindeki işlemlerin mirasçılar tarafından birlikte yapılması zorunluluğu ile mirasın reddinde öngörülen süreler içinde işlem yapılması veyahut herhangi bir işlem yapılmaması gerekliliği gibi hususlar da eklendiğinde profesyonel bir yardım alınmasının önemi açıkça anlaşılmaktadır. Bu yardımdan yoksun olarak yapılan işlemler ise geriye dönüşü oldukça zor hatta bazen imkânsız sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca profesyonel bir yardım ile ilgili süreçlerin daha hızlı çözüme kavuşturulacağı da açıktır.

NAVA PARTNERS olarak tarafımızca miras hukuku kapsamındaki her türlü iş ve işlem yönünden hukuki danışmanlık verilmekle, sunduğumuz hizmetlerimizin bazıları şunlardır;

 • Vasiyetname hazırlanması, 
 • Miras sözleşmesi hazırlanması
 • Vasiyete ilişkin hukuki destek,
 • Vasiyetnamenin iptali davaları,
 • Mirasçılıktan çıkarma,
 • Mirasın reddine ilişkin davaların açılması, 
 • Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış miracılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması, 
 • Miras sözleşmesinin sona ermesi,
 • Mirasın iptali işlemleri,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, 
 • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve temsil,
 • Mirasın reddi davaları, 
 • Mirasın tespiti davaları, 
 • Saklı paya ilişkin davalar,
 • Tenkis davaları, 
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması.

Miras Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.