Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisini destekleyen ve sürdürmeyi amaçlayan, şirketlerin rekabete aykırı davranışlarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasasındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Türkiye’de faaliyette bulunan tüm şirketlerin rekabet soruşturmalarına muhatap olabileceği dikkate alındığında, bu tarz incelemeler açısından hazırlıklı olmanın ve doğru zamanda nitelikli hukuki yardıma ulaşabilmenin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu tür durumlarda karşı karşıya kalınabilecek her türlü rekabet incelemesinde konusunda uzman ekibimizce bütün bilgi ve birikimimizi kullanılarak müvekkillerimize en doğru yolu göstermekteyiz.  

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ülkemizde yürürlükte bulunan kanun başta olmak üzere Rekabet Kurulu ve ilgili bütün yönetmeliklere ilişkin tecrübemizi; 

  • Rekabeti bozucu anlaşmalar, uyumlu eylemler, teşebbüs birliği hususlarında hukuki danışmanlık ve dava aşamalarının takibi,
  • Hâkim durum ve hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinde danışmalık,
  • Birleşme ve devralmaların rekabet hukukuna etkisi hususlarında süreçlerin yönetilmesi,
  • Distribütörlük anlaşmalarının hazırlanması,
  • Rekabet hukuku kısıtlamaları konusunda danışmanlık 

başta olmak üzere birçok konuda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Rekabet Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.