Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal güvenlik hukuku sanayi devrimi sonrasında oluşan toplumsal sorunların çözümü amacıyla düzenlenmiştir. Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere nüksetmesine rağmen, sosyal güvenliğe ilişkin sistematik düzenlemeler Almanya’da oluşturulmuştur. Diğer ülkeler tarafından da Almanya’da oluşturulan sosyal güvenlik sistemi örnek alınarak sosyal güvenliğe ilişkin hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Hukuku ise toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlamak, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önlemek ve toplumun gelirlerinin artmasıyla giderlerinin azalmasını gerçekleştirmek amacıyla oluşan bir hukuk dalıdır.

Sosyal Güvenlik Hukuku işveren, çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu ilişkilerinin hukuk eliyle yürütülmesidir. Teknolojik gelişmelerin hızlı artışı sebebiyle ihtiyaçlar da değişmekteyken, Sosyal Güvenlik Kurumu da bu değişimlere uygun adımlar atarak gerektikçe mevzuatı yenilemekte, değiştirmektedir. Bu bakımlardan Sosyal Güvenlik Hukukunun yenilenmeye ve gelişmeye oldukça açık olması, gerek Sosyal Güvenlik Kurumunda gerekse kanun koyucu mevzuat ve diğer ilgili prosedür işlemlerinde sıklıkla değişiklik yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

Sosyal Güvenlik Hukukunda meydana gelen değişiklikleri, yenilikleri özenle takip etmek bu değişimlere göre hareket etmek diğer hukuk dallarına nazaran daha fazla önem arz etmektedir. Biz de 
NAVA PARTNERS olarak, müvekkillerimizin Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamındaki tüm işlemlerine hukuki destek ve danışmanlığının yanı sıra, sadece teorik bilgilerle değil ayrıca uygulamanın içinden ekibimizle hukuki danışmanlık sağlamaktayız. Hizmetlerimizden bazıları şunlardır;

 • İşverenin iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi,
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında şirketlerin yararlanabileceği teşviklerin tespiti, 
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamdaki davaların açılışı ve takibi, 
 • İşverenin iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi, 
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında şirketlerin yararlanabileceği teşviklerin tespiti, 
 • İdari/Adli yargı kapsamında süreçlere ilişkin bilgilendirmede bulunulması, süreçlerin yürütülmesi ve müvekkil hedeflerine uygun hareket edilmesi,
 • İş sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi,
 • İş Güvenliğine ilişkin İşyerinin denetimi, eksikliklerin giderilmesi ve mevzuata uygun hale getirme,
 • İşyeri Özlük Dosyalarının ve İşyeri Yönetmeliklerinin denetimi, eksikliklerin giderilmesi ve mevzuata uygun hale getirme,
 • İş ilişkilerinden kaynaklanan fesih işlemleri (sulh/dava),
 • Toplu iş sözleşmesi hazırlanması,
 • Sağlık ve güvenlik önlemlerin denetimi, kontrolü ve mevzuata uygun hale getirme,
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların çözümleme.

Sosyal Güvenlik Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.