Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Ticaret Hukuku

Zamanla ticari hayat gelişmiş, bu gelişim ticari faaliyetlerin de değişimini ve gelişimini beraberinde getirmiştir. Böylece ticari hayatın ihtiyaçlarından doğmuş, yalnızca bu ticari hayat ve faaliyetler için belirlenmiş kuralların ve düzenlemelerin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak bu şekilde yani ticari hayata uygulanacak kendine özgü ayrıntılı kurallar ile ticari hayattaki riskler en aza indirgenebilecek, belirsizlikler giderilebilecek ve son ama en önemlisi uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulabilecektir. Bu doğrultuda da ticaret hukuku, hukukun alt dallarından biri olarak kendisine yer bulmuştur. Bununla birlikte ticari hayatı ve ticari faaliyetleri düzenleyen ticaret hukuku, sürekli yenilenmeye ve dinamik olmaya muhtaçtır ki ticari ilişkilerin sağlıklı sürdürülebilmesi de bunu mecbur kılmaktadır. Zira nasıl küreselleşme ile ticari faaliyetlerin uluslararası boyutu önem kazanmış ve/veya teknolojinin ilerlemesi ticari hayatın içinde teknolojinin yerini arttıydıysa ticaret ile ilgili tüm faaliyetlere uygulanan hukukun da bunlar gibi değişimlere hızlıca uyum sağlayabilmesi, gelişime konu her alanda düzenleme sağlayabilecek hükümler içermesi gerekmektedir. Bütün bu açıklamalar ışığında bu alandaki ayrıntılı düzenlemelerin sıklıkla değiştiği ve bu değişimin de düzenli olarak takip edilmesinin ne derece önemli olduğu açıktır.

Ayrıca ilgili alanlarda spesifik bir hukuku dalının mevcudiyetinin gerekliliğine ve bu alanın süratle zamana ve değişime uyum sağlama zorunluluğuna değindikten sonra ticaret hukukuna ilişkin bir tanımlamaya yer vermek yerinde olacaktır. Ticaret hukuku ise kısaca tacir, ticari işlem ve ticari işletme kurumları temelinde gerçek ve tüzel kişiler arasındaki tüm faaliyetleri düzenleyen hukuk disiplini olarak ifade edilebilir. Bu da ticaret hukukunu oldukça kapsamlı bir hale getirmektedir. Bu kapsam içerisinde ayrı bir başlıkta ayrıntılı olarak değindiğimiz şirketler hukuku dışında kıymetli evrak hukuku, sözleşmeler hukuku, haksız rekabet hukuku, sermaye piyasası hukuku, sigorta hukuku,  deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku gibi birçok disiplin yer almaktadır.

Biz de NAVA PARTNERS olarak ticaret hukukunun kapsamında yer alan tüm işler bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bunlar gündelik konularda danışmanlık, araştırma ve raporlama, görüşmelere katılma, başvurular, sözleşme hazırlama, tavsiye ve değerlendirmelerde bulunma gibi önleyici ve koruyucu hizmetler olabileceği gibi söz konusu uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması için her türlü kurum ve yargı mercileri önünde temsil, gerekli itirazların yapılması, ihtilafların çözümünde müzakerelerin yürütülmesi ve benzeri hususlar olabilmektedir.

Ticaret Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.