Turizm Hukuku

Turizm Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Turizm Hukuku

Farklı turizm kollarının varlığıyla başka birçok sektörü de içinde barındıran turizm sektörü, dünyada ulaşım imkânlarının gelişmesi, seyahat özgürlükleri ve benzeri sebeplerle gittikçe büyümüştür. Bu da turizm sektörünün hem ulusal hem de uluslararası bazda büyük bir öneme sahip olmasına ve tüm dünyada ülke gelirlerinde önemli rol oynamasına yol açmıştır. Dünyadaki sayılı turistik lokasyonlardan olan ülkemizde de turizm geliri önemli bir gelir kalemi olarak yer almaktadır.

Turizm sektörü içerisinde turistler, turist grupları, tur rehberleri, acentalar, oteller başta olmak üzere farklı unsurlar bulunmaktadır. Turizm hukuku ise tüm bu unsurlar ve bunların arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerden doğan ihtilaflarla ilgilenmektedir. Turizm hukukunda 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu bu hukuk dalındaki temel kanunlar olmakla beraber Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda önemli bir yeri olduğu belirtilmelidir. Zira turizm hukukunun kayda değer bir bölümünü de hizmet veren acentalar yani tur şirketleri ile bunlardan tur satın alan tüketiciler oluşturmaktadır. Bu bakımdan ilgili kanunların birlikte uygulanması gerekmektedir. Bunun dışında sağlık turizmi veya meslek turizmi gibi daha faklı turizm kolları söz konusu olduğunda da değişik kaynak ve mevzuatlara dayanmak gerekecektir. Ayrıca elbette bu alanda sadece ulusal mevzuata hâkim olunması yetmemekte uluslararası düzenlemeler ve mevzuattan da yararlanılması, bunlar hakkında bilgi sahibi olunması önem arz etmektedir. 
 
Biz de ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde NAVA PARTNERS olarak tüm turizm kollarına yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bu doğrultuda;

  • Turizm sektöründe yer alan şirketler, seyahat acenteleri, oteller, müşteriler, tur operatörleri, gibi aktörler arasındaki sözleşmesel ya da sözleşme dışı her türlü hukuki uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık hizmeti, 
  • Teşvik kanunu kapsamında devlet hibe ve yardımlarından faydalandırılması,
  • Turizm teşvik kanunundan doğan uyuşmazlıklar,
  • Turizm Bakanlığı nezdinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar,
  • Acentalar ile otel işletmeleri arası uyuşmazlıklar,
  • Paket tur sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,
  • Mücbir sebeplerden ötürü cayma haklarının kullanılması, 
  • Her türlü sözleşmenin kurulması, yapılması, oluşturulması, sözleşmelerin yerine getirilmesi ve sözleşmenin yerine getirilmemesi durumundaki hukuki uyuşmazlıklar,

başta olmak üzere her türlü ihtilaflar ile iş ve işlemlerin yürütülmesine müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Turizm Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.