Vergi Hukuku

Vergi Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Vergi Hukuku

Hayatın her alanında kendini hissettiren vergi, toplumun ihtiyacı olan kamu hizmetlerinin kesintisiz sunulabilmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla devletin toplumdaki her bir bireye kamu gücüne dayanarak yüklediği mali bir sorumluluk, alınan belirli bir paydır. Kamu hizmetinin finansmanı niteliğiyle vergi oldukça önem arz ettiği gibi aynı zamanda bireylere yüklediği mali yüklerle de temel hak ve özgürlüklerle sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu bakımdan vergi alanında ayrıca ve kendine özgü düzenlemelerin yapılması, kuralların konulması gerekmiş böylece başlı başına bir vergi hukuku disiplini ortaya çıkmıştır.  Vergi alanında yaşanan usulsüzlükler ise ağır yaptırımlar ve ayrıntılı düzenlenmeleri beraberinde getirmiştir.

Vergi hukuku, vergilerin tanımlanması, hesaplanması ve toplanmasına doğrultusunda vergilendirme işlemlerine konu tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerini kapsayan tüm süreçler ile vergilendirmenin tüm unsurlarının hak ve görevlerini, mükelleflerin kamuyla ilişkilerini, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını ve vergi yükümlülükleri kapsamındaki kabahat ve suçlar ile bunlara verilecek cezaları içeren karmaşık yapıyı bir bütün olarak konu almaktadır. Dolayısıyla bu alandaki yeni düzenlemeler ile her türlü gelişmenin takibi zorunlu olup sürekli ve hızlı değişimlerin olduğu bu platformda etkin hareket etmek gerekmektedir. Bu bakımdan bireylerin de vergisel yükümlülük yönünden uzman yardımı almaları, hem uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önlemek hem de meydana gelen uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak açısından oldukça önemlidir.

Tarafımızca da vergisel uyuşmazlıklara ilişkin olarak; mahkemeler nezdinde dava takipleri, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet nedeniyle açılan ceza davalarının takibi, gümrük mevzuatından doğanlar ile diğer idari cezalara karşı idari başvuru ve itirazların yapılması, uzlaşma işlemlerin yürütülmesi, vergi yapılandırmaları ile vergilendirme hatalarının düzeltilmesi, vergi indirimleri için başvurular ile eksik veya yanlış gelir vergisi beyanlarının düzeltilmesi dâhil olmak üzere her konuda hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.

Vergi Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.