DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) Ne Demektir?

Kısa yazılışı DASK olan terimin açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’dur. DASK’ın başlıca görevi, devletin özel sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak oluşturduğu deprem teminat sistemini düzenlemek ve denetlemektir.

Dask Nedir?

Zorunlu deprem sigortası olarak bilinen DASK sisteminin ana amacı, sahibi olduğunuz binada deprem sebebi ile oluşacak maddi hasarları güvence altına almaktır. DASK’ın yapısal karakteri ise aşağıdaki gibidir.

Dask Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zorunlu deprem sigortası, yaşadığımız coğrafya itibari ile tüm gayrimenkul sahiplerini devlet güvencesi altına alan şemsiye sigorta sistemidir. DASK’a ek olarak yaptıracağınız konut sigortası ise riskin oluşması halinde DASK poliçeniz tarafından sınırlandırılan azami teminat değerini artırdığı gibi poliçenizin içeriğine ve ek teminatlarına göre kapsamını da genişletir. DASK yaptırdığınız da bilmeniz gereken diğer hususlar ise şu şekildedir:

Dask Kapsamına Dahil Olan Yerler Nerelerdir ?

KHK./587 m. 2/f.l uyarınca aşağıdaki üniteler bu sigortanın kapsamına dahildirler:

Bu sigorta ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortalan Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Dask Kapsamına Dahil Olmayan Yerler Nerelerdir?

KHK./587 m.2/f.2 ile de aşağıdaki üniteler zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında tutulmuşlardır:

Doğal Afet Sonucu Dask Kapsamında Zarar Görenin Yükümlülükleri Nelerdir ?

Sigorta ettiren rizikonun (tazmin borcu meydana getirebilecek herhangi bir olayın ortaya çıkması durumu) gerçekleşmesi halinde ayrıca, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlü tutulmuştur:

Dask Adres Kodu Nedir ?

DASK adres kodu, taşınmazınız için devlet tarafından belirlenen 10 haneli numaradır.

Daha detaylı bilgi ve savunma için hukuk ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Avukat Zehra Selin AKSU