Şantaj Suçu (TCK 107)

Şantaj suçu TCK’nın 107. Maddesinde düzenlenmiş olup düzenleme şu şekildedir:

1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle;

2) Bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verecek mahiyette olan hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidi ile şantaj suçu (TCK md. 107/2).

Şantaj Suçunun Şartları

Tehdit suçunun oluşması için bunların hepsinin birlikte gerçekleşmesine gerek yoktur.

Şantaj Suçunun Unsurları

Fail ve mağdur: Fail suçu işleyen mağdur ise suçtan zarar gören kişi anlamına gelir. Suçun faili ve mağduru herkes olabilir.  Failin kamu görevlisi olması durumu, özel bir düzenleme içermesi ayrıca düzenlenmiştir.

Korunan hukuki değer: mağdurun iç huzuru ve hürriyetidir.

Maddi unsur: Bir kişiyi kanun hükümlerine olarak veya yükümlü olduğu bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya veya haksız çıkar veya menfaat sağlamaya yönelik özel kast bulunması halidir.

Manevi unsur: bu suçun manevi unsuru kasttır.

Santaj Suçunun Cezası

Şantaj suçu için kanunda öngörülen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır.

Şantaj Suçunda Şikayet

Şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir şeklidir. Bu nedenle takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Şantaj suçu açısından herhangi bir şikayet süresi yoktur. Ancak, suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup, suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl geçmeden mağdur aleyhine işlenen suç savcılığa bildirilmelidir.

Uzlaşma

Uzlaşma, suç işlediği iddia edile şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Şantaj suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Görevli Mahkeme

Şantaj suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Şantaj Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve HAGB Kararı Verilmesi Mümkün müdür?

“Bana para vermezsen resimlerini yayarım.” “Bu gece gelmezsen herkese hırsızlık yaptığını söylerim.” Gibi cümleler şantaj suçunun oluşmasına sebebiyet verecektir. 

Daha detaylı bilgi ve savunma için hukuk ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Avukat Zehra Selin AKSU